GDPR

Personuppgifter

Vi på Gavle Apartments AB hanterar vissa personuppgifter om våra kunder och besökare på vår hemsida. Denna data samlas in och sparas om dig för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse samt erbjuda dig tjänster och produkter som passar dina behov.

 

Uppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos oss eller genomför en bokning på någon av våra rum och lägenheter så samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer, adress.

Övrig information du anger vid ny kund

I de fall du lämnar ytterligare information när du blir kund hos oss så samlar vi även in denna information.

Information om produkter och tjänster

Vi sparar också information om de produkter/tjänster du köpt, bokat och använt.

Kommunikation

Om du kontaktar oss via mail, formulär, telefon eller i övriga supportärenden samlar vi in den information du uppger till oss för att kunna erbjuda dig god service, hantera ditt ärende och ge dig hjälp. Denna information samlas även in för att kunna fullgöra våra avtal med dig.

Nyhetsbrev

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev så spar vi dina personuppgifter för att kunna skicka dig erbjudanden och marknadsföring.

 

På detta sätt samlar vi in personuppgifter:

-När du blir kund hos oss
-När du genomför bokningar hos oss
-När du kontaktar oss via formulär, telefon, chatt-konversationer, e-post
-När du besöker vår hemsida och loggar in i våra system
-När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev
-När du besöker vår hemsida, via cookies som samlar in information på och från din webbläsare

Beroende på vilken av våra tjänster eller hemsidor du använder så samlar vi in olika typer av information.

 

Detta använder vi personuppgifter till:

-För att fullgöra avtal med dig såsom genomförda beställningar eller beställda tjänster
(Rättslig grund: Fullgörande av avtal)

-För att ge dig support och service. Behandlingen ligger då i både vårt och ditt intresse. Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakter för att ge dig bättre hjälp.
(Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal)

-För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig
(Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke)

 

Hur lång tid sparar vi personuppgifter:

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

 

Dessa myndigheter/företag lämnar vi ut personuppgifter till

Facebook

Data via tredjepartscookie för reklam/marknadsföring och webbanalyser för att förbättra tjänster. Även viss personuppgiftsdata som används för reklam/marknadsföring.

Google

Data via tredjepartscookie för reklam/marknadsföring och webbanalyser för att förbättra tjänster. Även viss personuppgiftsdata som används för reklam/marknadsföring.

Bokföringssystem/lönesystem

Data som krävs för att genomföra leveranser, betalningar, returer, reklamationer och fullgöra våra avtal med dig som kund.

 

Skydd av personuppgifter

Vi använder oss av moderna och sofistikerade säkerhetslösningar för att samla in, behandla, lagra och kommunicera personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Vi uppdaterar vår webbsida och våra rutiner med jämna mellanrum för att säkerställa integritet, tillgänglighet och sekretess.

 

Dina rättigheter

Du som individ bestämmer själv över dina egna personuppgifter. Du avgör själv vilka uppgifter du vill lämna. Du har även rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Vid eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter har du som individ även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vissa personuppgifter behöver vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Om du vill återkalla samtycke och begär ändring/radering av dessa uppgifter kan det därför innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra produkter/tjänster till dig.

 

Förändringar i denna policy

Innehållet i denna policy kan komma att förändras med tiden.

 

Kontakta oss angående denna policy

Har du frågor eller synpunkter angående denna policy kan du vända dig till oss via e-post på info@gavleapartments.se eller telefon på 070-338 48 35.